گچ ایواوغلی چه از نظر فیزیکی و چه شیمیایی بالاتر از حد استاندارد خود بوده به گونه ای که گیرش اولیه این گچ در حدود 14-10 دقیقه ودارای گیرش ثانویه 35-30 دقیقه میباشد که گیرش بالای گچ به گچ کاران محترم فرصت کافی برای گچ کاری مناسب را فراهم می کند همچنین دارای دانه بندی بسیار ریز و درصد خلوص بالایی می باشدکه مقاومت گچ را در برابر سرما و گرما و سایر عوامل زیان آور بالا می برد.